Return to site

 Chemie pro čištění průmyslových odpadních vod –

koagulanty a flokulanty

· Chemie,Flokulant,Koagulant,Čištění odpadní vody

Organické koagulanty

Čištění průmyslových odpadních vod je nezbytné pro výrobní podniky a to především z ekonomických důvodů. Výrobní závody bez technologie pro čištění odpadních vod, mají výrazné náklady a vysoké poplatky za vypouštění odpadních vod do kanalizace.

Nejrozšířenější technologií pro čištění odpadních vod je flotace rozpuštěným vzduchem, často označovaná jako DAF (Dissolved Air Flotation). Flotace je nejčastěji používána v potravinářském průmyslu produkující odpadní vody s vysokým obsahem nerozpuštěných látek a tuků. Technologie flotace se v praxi osvědčila jako velmi efektivní a to především pro čištění odpadních vod z výroby mléka a mléčných produktů, sýrů, masných výrobků, snacků, hotových jídel, z lihovarů, jatek, zpracování brambor, apod. Technologie flotace je velmi efektivní pro primární čištění odpadních vod.

Flotační jednotka je zařízení, ve kterém probíhá separace nerozpuštěných látek, tuků, CHSK a BSK od kapaliny. Pro zvýšení účinnosti fyzikálního procesu flotace (provzdušňování) se do flotační jednotky dávkují chemické činidla, koagulanty a flokulanty, které zlepšují separaci pevných částic a kapaliny. Pro dávkování chemických činidel je možné použít trubkový směšovač.

V tomto článku bychom se rádi soustředili na výhody koagulantů, které se obecně rozdělují do následujících kategorií:

1. Koagulanty na bázi kovových solí (síran železitý, chlorid železitý a síran hlinitý)

2. Koagulanty na organické bázi, jako je YESfloc® PG

Každý ze zmíněných druhů koagulantů má své výhody. Rádi bychom uvedli přednosti a charakteristiky koagulantu na organické bázi – YESfloc® PG:

  • Je biologicky rozložitelný a šetrný k životnímu prostředí.
  • Pomáhá redukovat objem vznikajícího kalu, ve srovnání s koagulanty na bázi kovových solí, a tím dochází ke snížení nákladů na uskladnění a zpracování kalů.
  • Má nižší dávkování oproti koagulantu na bázi kovových solí.
  • Neovlivňuje pH, čímž vymezuje nutnost neutralizaci louhem (obvykle hydroxid sodný), který je nebezpečný při provozu a není šetrný k životnímu prostředí.
  • Je šetrný a bezpečný při zacházení, v případě náhodného úniku není škodlivý na zdraví.
  • Není agresivní nebo žíravý pro dávkovací zařízení.
  • Nechává biodostupné mikronutrienty a makronutrienty, které jsou nutné pro následující biologické čistění.

YESfloc® PG doporučujeme podnikům, které mají zájem na ochraně životního prostředí a zároveň by rádi dosáhli snížení provozních nákladů na čištění odpadních vod.

 

Pokud by jste měli zájem o více informací nebo bezplatnou konzultaci, prosím kontaktujte náš CHEM.ENGI tým.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK