Return to site

Přivítejme

nový rok

2018!

 

· Polymery,Čištění odpadní vody,Flokulant,Koagulant,Hydrologický rok

Hydrologický rok 2017 končí, přivítejme nový rok 2018!

Zatímco běžné Silvestrovské oslavy konce roku a příchodu nového nás čekají až za dva měsíce, skupina hydrologů a odborníků přes vodohospodářství má důvod k přípitku už nyní. Na poslední říjnový den totiž připadá nejen svátek Halloweenu, ale i hydrologický Silvestr. Takzvaný hydrologický rok totiž končí poslední říjnový den a proto již v úterý 31. října se rozloučíme s aktuálním rokem a přivítáme nový hydrologický rok 2018! Konec starého je začátek nového a začátek nového je důvod k oslavě, proto v mnoha institucích zabývajících se hydrologií slaví 31. říjen jako ´Hysil´ neboli Hydrologický Silvestr.

Proč hydrologický rok končí právě na konci října a začíná prvním listopadovým dnem?

Hydrologický rok je stanoven tak, aby všechny spadlé srážky v témže roce odtekly. V listopadu a prosinci již hrozí, (ačkoliv by něco takového člověk dle průběhu posledních zim asi neřekl, bývalo to v minulosti něco běžného), že se srážky na horách ve formě sněhu udrží do dalšího kalendářního roku. To by hydrologům činilo problémy při hodnocení množství napadlých srážek a odteklé vody, čili takzvané hydrologické bilance. Proto hydrologové hledali datum, které by zajišťovalo, že co nejmenší množství vody, která by napadla před tímto datem, odteče až po tomto datu. Muselo jít tedy o datum, kdy neleží sníh, ale současně je co nejmenší riziko výskytu povodní. Tomu nejlépe odpovídá právě přelom října a listopadu. Tedy u nás ve střední Evropě, jinde tomu tak být nemusí, např. na západě USA hydrologický rok končí o měsíc dříve, protože ve Skalistých horách sněžení může přijít již v říjnu. V klimatických podmínkách ČR se hydrologický rok počítá od 1. 11. do 31. 10. Stojí ale za zmínku, že před sto lety začínal hydrologický rok až 1. prosince, ale klima se prokazatelně mění a ochlazení přichází už dříve.

Zásoba vody ve sněhu a jarní srážky doplňují vodu v půdě a vodních nádržích

Pro celý hydrologický rok je z hlediska vodních zásob velice důležitá zásoba vody ve sněhu a množství srážek v jarním období, ze kterých se doplňuje voda v půdě, v podzemí i ve vodních nádržích. Po extrémně suchém roce mohou průtoky ve vodních tocích i v zimním období zůstat podprůměrné. V případě mírné zimy mohou mít významné vodní díla zaklesnutou hladinu.

Následky letošního letního sucha v povodí Dyje

Letošní velké sucho na Znojemsku a v povodí Dyje způsobilo, že už od května klesá hladina Vranovské přehrady. Díky tomu se po více než 20 letech objevily nad hladinou základy domů zatopené vesnice Bítov a také hromada kamení, která zbyla po odstřelu kostela. V polovině října byla naměřena hladina devět metrů pod maximální možnou hladinou napuštění.

Klesající hladina vody Vranovské přehrady odhalila základy domů zatopené vesnice Bítov na Znojemsku.

Klesající hladina vody Vranovské přehrady odhalila základy domů zatopené vesnice Bítov na Znojemsku. Více informací ohledně této aktuality se dočtete zde.

Závěrem bychom Vám rádi popřáli šťastný, veselý a přiměřeně vlhký hydrologický rok 2018!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK