Return to site

 

Síťovaný polymer

28. červenec 2017

Nejdůležitějším krokem při odvodňování kalu je flokulace (tvorba vloček) pevných částic tak, aby vločky měli správnou velikost a byly odolné vůči stlačování v odvodňovacím zařízení. Polymerní flokulanty mohou být obecně rozděleny do následujících kategorií: lineární, rozvětvené a síťované. Pro účinné odvodňování kalu je důležité zvolit správný polymer odpovídající typu kalu a použité odvodňovací technologie.

Rádi bychom uvedli dvě hlavní výhody síťovaného polymeru:

1. Kal, který je obtížný odvodit pomocí lineárního nebo rozvětveného polymeru, může být účinně odvodněn za použití síťovaného polymeru. Kal musí být v odvodňovacím zařízení stlačován co nejsilněji, aby veškerá volná voda byla účinně separována a vytlačena ven. V případě, kdy jsou vločky slabé (např. z důvodu nedostatku vláken), mohou unikat mezi lamelami odvodňovacího lisu. Důsledkem je pak nedostatečné odvodnění. YESfloc® COEX88 je polymer založený na olejové bázi. Díky jeho velmi vysokému počtu příčných vazeb, se v praxi ukázal jako nejvhodnější polymer pro odvodňování různých typů kalů a odvodňovací technologie. V naší řadě produktů zároveň nabízíme další typy síťovaných polymerů, např. na vodní bázi, které jsou biologicky rozložitelné a šetrné k životnímu prostředí.

2. Síťovaná struktura snižuje spotřebu polymeru. Síťovaný polymer funguje jako pavučina zachycující jemné částice, které se při použití lineárního nebo rozvětveného polymeru nepodaří zachytit. Spotřeba polymeru může být největším provozním nákladem u odvodňování kalu. Z důvodu nízkého dávkování a spotřeby síťovaného polymeru, jsme při aplikaci u našich zákazníků efektivně snížili ekonomické náklady spojené s kalovým hospodářstvím.

Takaaki Yamamoto

CHEM.ENGI s.r.o.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK